Close

Expend4bles

EXPEND4BLES (15) 

Director: Scott Waugh/2023/USA/103mins 

Armed with every weapon they can get their hands on and the skills to use them, The Expendables are the world’s last line of defence and the team gets called when all other options are off the table. But new team members with new styles & tactics give ‘new blood’ a whole other meaning….

Cyfarwyddwr: Scott Waugh/2023/USA/103munud

Gyda phob arf y gallant gael eu dwylo arno a’r sgiliau i’w defnyddio, yr Expendables yw llinell amddiffyn olaf y byd ac mae’r tîm yn cael ei alw pan fydd yr holl opsiynau eraill ar ben. Ond, mae yr aelodau tîm newydd â steiliau a thactegau newydd yn rhoi ystyr arall i ‘waed newydd’.