Close

EXHIBITION ON SCREEN: PAINTING THE MODERN GARDEN MONET TO MATISSE

EXHIBITION ON SCREEN: PAINTING THE MODERN GARDEN MONET TO MATISSE (U)

Director:   David Bickerstaff/2016/UK/93mins

Revisiting the gardens that inspired the revered art of Monet and Matisse. This inspiring documentary film explores the link between stunning horticultural creations and the visual interpretations of these by impressionist painters. 

Ideal for garden lovers and those who admire the twentieth century artists they inspired.

Cyfarwyddwr:   David Bickerstaff/2016/UK/93munud

Ailymweld â’r gerddi a ysbrydolodd gelfyddyd Monet a Matisse. Mae’r ffilm ddogfen ysbrydoledig hon yn archwilio’r cysylltiad rhwng creadigaethau garddwriaethol syfrdanol a’r dehongliadau gweledol o’r rhain gan beintwyr argraffiadol. 

Delfrydol ar gyfer garddwyr a’r rhai sy’n edmygu’r artistiaid o’r ugeinfed ganrif a ysbrydolwyd ganddynt.