Close

EO

Fishguard Film Society – EO (15)

Director/Cyfarwyddwr: Jerzy Skolimowski, Poland, 2022, 15, 86m, subtitles

A circus donkey embarks on a long, lonely journey, meeting human kindness and cruelty, in this strangely beautiful Oscar contender.  EO was the Polish entry for this years Oscars from veteran arthouse director Jerzy Skolimowski, inspired by Robert Bresson’s 1966 French masterpiece Au hasard Balthazar.  The film follows a donkey who encounters on his journeys good and bad people, experiences joy and pain, exploring a vision of modern Europe through his eyes.

Mae asyn syrcas yn cychwyn ar daith hir, unig, gan gwrdd â charedigrwydd a chreulondeb dynol, yn y ffilm hynod brydferth hwn, cynnig am Oscar o wlad Pwyl. Cyfarwyddwyd y cyfan yn gelfydd gan Jerzy Skolimowski, a ysbrydolwyd gan gampwaith Ffrengig Robert Bresson, Au hasard Balthazar, ym 1966. Mae’r ffilm yn dilyn asyn sy’n dod ar draws pobl dda a drwg ar ei deithiau, yn profi llawenydd a phoen, gan archwilio gweledigaeth o Ewrop fodern trwy ei lygaid.