Close

EIN HANES-THE BATTLE OF THE STONEHENGE BLUESTONES

EIN HANES-THE BATTLE OF THE STONEHENGE BLUESTONES

Speaker: Brian John

Over the last century there has been a vigorous debate involving earth scientists and archaeologists over the Stonehenge bluestones and their link with Pembrokeshire. How did they get from here to there?  

In 1923, geologist H. H. Thomas claimed that glacial transport was impossible and that the bluestone monoliths must have been carried by humans.  That modern myth has persisted to this day, and elaborated to include “bluestone quarries” and a “lost stone circle”. But does the evidence support the story?  

After decades of research, geomorphologist Brian John argues that it does not……..

Doors open at 5:15pm.

Siaradwr: Brian John

Dros y ganrif ddiwethaf bu dadlau brwd rhwng gwyddonwyr daear ac archeolegwyr dros gerrig gleision Côr y Cewri a’u cysylltiad â Sir Benfro. Sut aethon nhw o fan hyn i fan yna?

Ym 1923, honnodd y daearegwr H. H. Thomas fod trafnidiaeth rewlifol yn amhosib a bod yn rhaid bod y monolithau carreg las wedi eu cario gan fodau dynol. Mae’r myth modern hwnnw wedi parhau hyd heddiw, ac wedi’i ymhelaethu i gynnwys “chwareli cerrig gleision” a “chylch cerrig coll.” Ond a yw’r dystiolaeth yn cefnogi’r stori?

Ar ôl degawdau o ymchwil, mae geomorffolegydd Brian John yn dadlau nad yw’n…

Drysau yn agor am 5:15yh

Live Talk