Close

EILEEN

EILEEN (15)

Anne Hathaway stars in this thriller mystery as a prison psychologist. In 1960s Boston, Anne’s character is the vibrant Rebecca, who starts work at a juvenile detention facility. Here she meets Eileen, a solitary worker at the centre who is fascinated and enthralled by the new arrival. A fragile friendship develops between the two women, until their connection is upended in dramatic fashion.

*  *  *  *  *

Mae Anne Hathaway yn serennu yn y dirgelwch cyffrous hwn fel seicolegydd mewn carchar. Yn Boston yn y 1960au, cymeriad Anne yw Rebecca – menyw fywiog, sy’n dechrau gweithio mewn carchar cadw ieuenctid. Yma mae hi’n cwrdd ag Eileen, gweithiwr unigol yn y ganolfan sy’n cael ei swyno gan y newydd-ddyfodiad. Mae cyfeillgarwch bregus yn datblygu rhwng y ddwy ddynes, nes bod eu cysylltiad yn cael ei chwalu mewn ffordd ddramatig.