Close

EARTH MAMA

Fishguard film Society EARTH MAMA (15)

Director:  Savanah Leaf/2023/UK,USA/101mins

Living in the Bay Area of San Francisco, heavily pregnant, and a recovering addict, Gia, played by rapper Tia Nomore, is the stubborn heart of writer/director Savanah Leaf’s intimate and piercing first feature film. 

Demonstrating an extraordinary lightness of touch and a poetic visual sense, Leaf nudges Gia’s story from social issue drama into a compassionate character study.  Nomore is a performer to watch in a film by a director who has, clearly, arrived.

Cyfarwyddwr:    Savanah Leaf/2023/UK,USA/101munud

Yn byw yn Ardal y Bae yn San Francisco, tra’n feichiog iawn, ac yn goresgyn caethiwed i gyffuriau, mae Gia, a chwaraeir gan y rapiwr Tia Nomore, yn galon ystyfnig mewn ffilm nodwedd gyntaf yr awdur/cyfarwyddwr Savanah Leaf. 

Gydag ysgafnder rhyfeddol a synnwyr gweledol barddonol, mae Leaf yn gwthio stori Gia o ddrama cymdeithasol i astudiaeth gymeriad dosturiol. Mae Nomore yn berfformiwr i’w wylio mewn ffilm gan gyfarwyddwr sydd, yn amlwg, wedi cyrraedd.