Close

Dai

Drama un cymeriad yw hon sy’n olrhain hanes David Lloyd George, un o Gymry Cymraeg mwyaf dadleuol ein hanes.

Dewch gyda ni trwy ddrws rhif 10 Stryd Downing i gyfarfod y Prif Weinidog o Lanstumdwy. Cawn ein tywys trwy ddigwyddiadau mawr ei fywyd a’r dewisiadau a wnaeth ar y daith, gan bwyso a mesur y drwg a’r da.

Pa fersiwn o Lloyd George fyddwch chi’n dewis ei gofio?

Drama Gymraeg, addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

*  *  *  *  *

This is a one character play that traces the story of David Lloyd George, one of the most controversial Welsh-speaking Welshmen in our history.

Come with us through door number 10 Downing Street to meet the First Minister from Llanstumdwy. We are guided through the major events of his life and the choices he made on the journey, weighing up the bad and the good.

Which version of Lloyd George will you choose to remember?

A Welsh language play, suitable for Welsh learners.