Close

Cocaine Bear

Cocaine Bear (15)

Ever wondered what would happen if a real black bear took drugs?  An oddball group of cops, tourists, teens and criminals with a cocaine stash on a plane, crash in a Georgia forest where a 500-pound apex predator ingests the staggering amount of cocaine and goes on a coke-fuelled rampage.  This deranged comedic horror has a few twists and some effective CGI scares to drive home the bizarre plot. 

Ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddai’n digwydd pe bai arth ddu go iawn yn cymryd cyffuriau? Mae gan grŵp rhyfedd o heddlu, twristiaid, pobl ifanc yn eu harddegau a throseddwyr stash cocên ar awyren. Wedi iddynt ddisgyn mewn coedwig yn Georgia, mae arth yn llyncu swm syfrdanol o gocên ac yn mynd yn wyllt. Mae gan y ffilm arswyd / comedi hwn sawl tro annisgwyl  a digon o effeithiau CGI i’ch diddanu.