Close

Champions

Champions (12A)

Woody Harrelson stars in this hilarious and heart-warming story of a former minor league basketball coach who, after a series of misdemeanours, is ordered by a court to manage a team of people with intellectual disabilities for the Special Olympics. He soon realises that despite his doubts, the team can go further than they ever imagined.

Mae Woody Harrelson yn serennu yn y stori ddoniol a chalonogol hon am gyn-hyfforddwr pêl-fasged cynghrair mân.   Wedi iddo gamymddwyn , mae’n cael ei orchymyn gan lys i reoli tîm o bobl ag anableddau deallusol ar gyfer y Gemau Olympaidd Arbennig. Mae’n sylweddoli’n fuan, er gwaethaf ei amheuon, y gall y tîm fynd ymhellach nag yr oeddent erioed wedi’i ddychmygu.