Close

BUTTERFLY TALE

BUTTERFLY TALE (U)

Director: Sophie Roy/Canada,Germany/2023/88mins 

The brave butterfly Sigurd can’t fly. He dreams of joining the great butterfly journey, and hides in a plant cart to make his dream come true. 

Together with the caterpillar Martin and the butterfly Jennifer, he embarks on an adventure full of obstacles. At the same time, Sigurd is forced to face his own fears, embrace his uniqueness and triumph over adversity. 

Cyfarwyddwr: Sophie Roy/Canada,Germany/2023/88munud

Nid yw Sigurd, yr iâr bach yr haf dewr, yn gallu  hedfan. Mae’n breuddwydio am ymuno â thaith fawr y pili-pala, ac yn cuddio mewn cart planhigion i wireddu ei freuddwyd. 

Ynghyd â’r lindysyn Martin a’r glöyn byw Jennifer, mae’n cychwyn ar antur yn llawn rhwystrau. Ar yr un pryd, mae Sigurd yn cael ei orfodi i wynebu ei ofnau ei hun, cofleidio ei unigrywiaeth a’i fuddugoliaeth dros adfyd.