Close

Asteroid City

ASTEROID CITY(12A) 

Director: Wes Anderson/2023/USA/104mins

Director Wes Anderson’s 11th film may be his most personal backdrop yet, as its chief subject is storytelling itself. A playful narrative defying categorization, it functions as three movies in one: a colourful story of a Junior Stargazers convention in a mid-western desert town circa 1955, also a 1950s TV play called “Asteroid City” and a behind-the-scenes look at a troubled playwright working on the aforementioned play. Critics have hailed Wes Anderson’s star-studded new film as “stylish” and “dazzling”.

Efallai mai 11fed ffilm y cyfarwyddwr Wes Anderson yw’r un mwyaf personol eto, gan mai adrodd straeon ei hun yw ei phrif bwnc. Naratif chwareus sy’n herio categoreiddiad, mae’n gweithredu fel tair ffilm mewn un: stori liwgar o gonfensiwn Edmygwyr Sêr Iau mewn tref yn anialwch canol-orllewinol America, tua 1955, hefyd drama deledu o’r 1950au o’r enw “Asteroid City” a golwg y tu ôl i’r llenni ar y dramodydd a’i fywyd cythryblus. Mae beirniaid wedi dweud bod ffilm newydd serennog Wes Anderson yn “chwaethus” ac yn syfrdannol.