Close

Are You There God It’s Me, Margaret

ARE YOU THERE GOD?
IT’S ME, MARGARET
(PG)

Director: Kelly Fremon Craig/2023/USA/106mins   

Adapted from the trailblazing Judy Blume book, this is the story of being a young adult growing up in suburban America. It’s told from the perspective of a teenage girl who is just starting to learn about sex and all the uncomfortable details of adolescence. Confused about religion, as her mother is Christian and her father Jewish, Margaret chooses to study it as part of a school assignment. Kathy Bates and Rachel McAdams star.

Wedi’i addasu o lyfr arloesol Judy Blume, dyma stori am oedolyn ifanc yn tyfu i fyny yn America faestrefol. Mae’n cael ei hadrodd o safbwynt merch yn ei harddegau sydd newydd ddechrau dysgu am ryw a holl fanylion anghyfforddus llencyndod. Wedi drysu ynghylch crefydd, gan fod ei mam yn Gristnogol a’i thad yn Iddewig, mae Margaret yn dewis ei hastudio fel rhan o aseiniad ysgol. Kathy Bates a Rachel McAdams sy’n serennu.