Close

ALL OF US STRANGERS

ALL OF US STRANGERS (15)

Director:  Andrew Haigh/2023/UK,USA/106mins

Adam has a chance encounter with a mysterious neighbour Harry, which punctures the rhythm of his everyday life. As their relationship develops and Adam is preoccupied with memories of the past, he finds himself drawn back to the childhood home where he grew up, and where his parents appear to be living, just as they were on the day they died 30 years ago. 

“This mysterious, beautiful and sentimental film is a fantasy-supernatural romance about loneliness and love.” 

5* Peter Bradshaw, The Guardian.

*  *  *  *  *

Cyfarwyddwr:  Andrew Haigh/2023/UK,USA/106munud

Mae Adam yn cwrdd, ar hap, â chymydog dirgel o’r enw Harry, sy’n tarfu ar rhythm ei fywyd bob dydd. Wrth i’wperthynas ddatblygu, mae Adam yn ymgolli mewn atgofion o’r gorffennol. Mae’n cael ei dynnu’n ôl i’w gartrefplentyndod lle cafodd ei fagu, a lle mae’n ymddangos bod ei rieni’n byw, yn union fel yr oeddent ar y diwrnod ybuont farw 30 mlynedd yn ôl. “Mae’r ffilm ddirgel, hardd a sentimental hon yn rhamant ffantasi-uwchnaturiol amunigrwydd a chariad.” 

5* Peter Bradshaw, The Guardian