Close

Alcarràs

Fishguard Film Society

ALCARRÀS (15) 

Director: Carla Simòn, Sonia Costello, Spain, 2022, 15, 120m, subtitles

In a small village in Catalonia, the peach farmers of the Solé family spend every summer together picking fruit from their orchard. But when plans arise to install solar panels and cut down trees, this tight-knit group suddenly faces eviction – and the loss of far more than their home. Carla Simón’s luminous feature was the winner of the top prize, the Golden Bear, at the Berlin Film Festival 2022.

Mewn pentref bach yng Nghatalwnia, mae ffermwyr eirin gwlanog y teulu Solé yn treulio pob haf gyda’i gilydd yn casglu ffrwythau o’u perllan. Ond pan gyfyd cynlluniau i osod paneli solar a thorri coed i lawr, mae’r grŵp clos hwn yn wynebu cael eu troi allan yn sydyn – a cholli llawer mwy na’u cartref. Ffilm Carla Simón oedd enillydd y brif wobr, yr Arth Aur, yng Ngŵyl Ffilm Berlin 2022.