Close

ABBAGwaun Best Dressed Costume Competition

ABBAGwaun Best Dressed Costume Competition

Here’s your chance to dress up in your favourite ABBA style costume for the Best Dressed Costume competition at Theatr Gwaun.

MC’d by Gwenno Dafydd, be prepared for lots of fun and laughter.

Entry fee:  Adults £2  Children £1

Categories: 

Adults 

Children age 15 and under

Fun prizes for the winners

Cystadleuaeth Gwisg Orau ABBAGwaun

Dyma’ch cyfle i wisgo i fyny yn eich hoff wisg arddull ABBA ar gyfer cystadleuaeth y Gwisg Orau yn Theatr Gwaun.

MC’d gan Gwenno Dafydd, byddwch yn barod am lawer o hwyl a sbri.

Tâl mynediad: Oedolion £2 Plant £1

Categorïau:

Oedolion

Plant 15 oed ac iau

Gwobrau hwyliog i’r enillwyr