Close

A YEAR IN A FIELD

A YEAR IN A FIELD (12A)

Director: Christopher Morris/2023/UK/86mins

A mesmerising and contemplative film based solely around a 4000-year-old menhir. 

Shot during Covid lockdowns, the visuals are purely of a year in the life of this particular standing stone. Interspersed with commentary of real-life goings on from winter 2020 to winter 2021, this is an opportunity to be still and consider while on the big screen this ancient monument looms. 

What might it have seen over all the years it has stood?

Cyfarwyddwr: Christopher Morris/2023/UK/86munud

Ffilm hudolus a myfyriol wedi’i seilio’n llwyr ar garreg sefyll 4000 mlwydd oed. 

Wedi’i saethu yn ystod y cyfnodau clo Covid, blwyddyn ym mywyd y maen arbennig hwn a welir. Yn gymysg â sylwebaeth o ddigwyddiadau bywyd go iawn rhwng gaeaf 2020 a gaeaf 2021, mae hwn yn gyfle i fod yn llonydd ac ystyried y delweddau ar y sgrin fawr. 

Beth allai’r garreg hon fod wedi ei weld dros yr holl flynyddoedd y mae wedi sefyll?

Events

May 2, 2024
7:30 pm