Close

A Haunting In Venice

A HAUNTING
IN VENICE
(12A) 

Director: Kenneth Branagh/ 2023/USA, UK, Italy/103mins

Set in post WWll Venice and based on Agatha Christie’s novel ‘Hallowe’en Party’, Poirot reluctantly agrees to attend a Halloween séance at a haunted palazzo. In classic Christie style, it doesn’t go to plan, and Poirot’s retirement is interrupted when one of the guests is murdered. Once again, it is up to Hercule to solve the mystery and uncover the killer. 

Cyfarwyddwr: Kenneth Branagh/ 2023/USA,UK,Italy/103munud

Wedi’i gosod yn Fenis wedi’r Ail Ryfel Byd, ac yn seiliedig ar nofel Agatha Christie, ‘Hallowe’en Party’. 

Mae Poirot yn cytuno’n anfoddog i fynychu seance Calan Gaeaf mewn palazzo tywyll. Yn arddull glasurol Christie, nid yw pethau’n mynd yn unol â’r cynllun, ac amharir ar ymddeoliad Poirot pan fydd un o’r gwesteion yn cael ei lofruddio. Unwaith eto, mater i Hercule yw datrys y dirgelwch a datgelu’r llofrudd.