Close

A Good Person

A Good Person (15)

Allison (Florence Pugh) is a young woman whose world falls apart when she survives an unimaginable tragedy whilst still in recovery for an opioid addiction and unresolved grief. She forms an unlikely friendship with her would-be father-in-law, Daniel (Morgan Freeman), that gives her a fighting chance to put her life back together and move forward.

Mae Allison (Florence Pugh) yn fenyw ifanc sydd yn gweld ei byd yn chwalu pan fydd yn goroesi trasiedi annirnadwy. Bu’n gaeth i opioidau ac yn dioddef oherwydd galar heb ei ddatrys. Mae hi’n ffurfio cyfeillgarwch annhebygol gyda’i darpar dad-yng-nghyfraith, Daniel (Morgan Freeman), sy’n rhoi cyfle prin iddi roi ei bywyd yn ôl at ei gilydd a symud ymlaen.