Close

80 For Brady

80 For Brady (12A)

Oscar winners Sally Field, Jane Fonda and Rita Moreno along with Oscar nominee Lily Tomlin star in this inspirational true story of 4 friends living life to the full when they take a wild trip to watch their hero Tom Brady and his New England Patriots play Pittsburgh Steelers at the 2017 Super Bowl Ll. 

Mae enillwyr Oscar Sally Field, Jane Fonda a Rita Moreno ynghyd â Lily Tomlin, a enwebwyd am Oscar, yn serennu yn y stori wir ysbrydoledig hon am 4 ffrind yn byw bywyd i’r eithaf. Maent yn mynd ar daith wyllt i wylio eu harwr Tom Brady a’i New England Patriots yn chwarae yn erbyn y Pittsburgh Steelers yn y Super Bowl 2017.