Close

20 Days in Mariupol

20 Days in Mariupol (18) 

Director: Mstyslav Chernov/2023/Ukraine/94mins

The film documents the twenty days the director spent with his colleagues during the battle of Mariupol in 2022. As the Russian invasion begins, the team of Ukrainian journalists become trapped in the besieged city and struggle to continue their work documenting the atrocities of the Russian invasion. As the only international reporters who remain in the city, they capture what later become defining images of the war.

Cyfarwyddwr: Mstyslav Chernov/2023/Ukraine/94munud

Mae’r ffilm yn dogfennu’r ugain diwrnod a dreuliodd y cyfarwyddwr gyda’i gydweithwyr yn ystod brwydr Mariupol yn 2022. Wrth i’r goresgyniad Rwsiaidd ddechrau, mae’r tîm o newyddiadurwyr o Wcrain yn gaeth yn y ddinas dan warchae ac yn brwydro i barhau â’u gwaith yn dogfennu erchyllterau goresgyniad Rwsia . Fel yr unig ohebwyr rhyngwladol sy’n aros yn y ddinas, maen nhw’n cofnodi yr hyn a ddaeth yn ddiweddarach yn ddelweddau diffiniol o’r rhyfel.