Close

1976

1976 (15) subtitles

Director: Manuella Martelli/2022/Chile, Argentina, Qatar/96mins/subtitles

A woman is pulled into a possibly dangerous situation when she agrees to take in and care for a wounded man during the  Pinochet era in Chile. A tense film, the life-threatening stakes are betrayed by fearful use of language.

Cyfarwyddwr: Manuella Martelli/2022/Chile, yr Ariannin, Qatar/96mun/is-deitlau

Mae menyw yn cael ei thynnu i mewn i sefyllfa a allai fod yn beryglus pan fydd yn cytuno gofalu am ddyn clwyfedig yn ystod oes Pinochet yn Chile. Ffilm llawn tyndra, yn llawn bygythiad i fywyd ac iaith sy’n cyfleu ofnau.