Close

Gwobr Celfyddydau Abigail

Dewch a’ch talent – dewn ni i gefnogi!

Clyweliadau Abigail, dydd Sadwrn 4 Mai 2024

Os oes gennych chi angerdd dros y celfyddydau, yn byw yn Sir Benfro ac yn 16-25 oed, gallwn ni eich helpu i wireddu eich breuddwydion!

PWY YDYM NI

Mae Gwobr Celfyddydau Abigail yn gronfa bwrsariaeth a ddarperir gan Theatr Gwaun sy’n ceisio helpu pobl ifanc yn Sir Benfro i ddechrau gyrfa yn y celfyddydau. Fe wnaethom lansio ym mis Fawrth 2022 gyda chyllid gan y teulu Goswell fel ffordd i anrhydeddu etifeddiaeth Abigail Goswell a fu farw yn 2020 o ganser y fron.

 

YR HYN A GYNIGWN NI

Mae gennym ddau grant blynyddol o £500 y gellir eu gwario ar unrhyw beth sy’n helpu person ifanc i ddilyn ei freuddwydion o astudio’r celfyddydau. Gall fod yn ffioedd dysgu, teithio i glyweliadau, deunyddiau artistig neu weithgareddau.

 

PWY SY’N GYMWYS

Unrhyw un sydd rhwng 16 a 25 oed, yn byw yng Sir Benfro ac eisiau dilyn y celfyddydau creadigol neu berfformio. Boed eu hangerdd yn ffotograffiaeth, dawns, actio, ysgrifennu, neu sinematograffi rydym am ei gefnogi. O chwarae’r acordion i’r Seiloffon, dydyn ni ddim yn gwahaniaethu – rydyn ni eisiau clywed gennych chi!

 

SUT I WNEUD CAIS

Os oes gennych freuddwyd, ac angen ychydig o help i  ganfod eich ffordd ym myd y celfyddydau, llenwch ffurflen gais heddiw. 

Mae ceisiadau ar gau ar gyfer 2024. Ailagor yn gynnar yn 2025.

 

 

 

 

Neu efallai eich bod yn adnabod rhywun sydd ag angerdd am ddawnsio bale, fideograffeg, celfyddyd perfformio neu actio. Rhowch wybod iddyn nhw a helpwch nhw ar y ffordd i lwyddiant!

“Daliwch ati i freuddwydio a pheidiwch byth â rhoi’r gorau iddi” Abigail Goswell 2019.

 

MORE ABOUT ABIGAIL

MORE ABOUT THE THEATRE