Close

Gwobr Celfyddydau Abigail

Dewch a'ch talent - dewn ni i gefnogi!

Os oes gennych chi angerdd dros y celfyddydau, yn byw yn Sir Benfro ac yn 16-25 oed, gallwn ni eich helpu i wireddu eich breuddwydion!

PWY YDYM NI

Mae Gwobr Celfyddydau Abigail yn gronfa bwrsariaeth a ddarperir gan Theatr Gwaun sy’n ceisio helpu pobl ifanc yn Sir Benfro i ddechrau gyrfa yn y celfyddydau. Fe wnaethom lansio ym mis Fawrth 2022 gyda chyllid gan y teulu Goswell fel ffordd i anrhydeddu etifeddiaeth Abigail Goswell a fu farw yn 2020 o ganser y fron.

 

YR HYN A GYNIGWN NI

Mae gennym ddau grant blynyddol o £500 y gellir eu gwario ar unrhyw beth sy’n helpu person ifanc i ddilyn ei freuddwydion o astudio’r celfyddydau. Gall fod yn ffioedd dysgu, teithio i glyweliadau, deunyddiau artistig neu weithgareddau.

 

PWY SY’N GYMWYS

Unrhyw un sydd rhwng 16 a 25 oed, yn byw yng Sir Benfro ac eisiau dilyn y celfyddydau creadigol neu berfformio. Boed eu hangerdd yn ffotograffiaeth, dawns, actio, ysgrifennu, neu sinematograffi rydym am ei gefnogi. O chwarae’r acordion i’r Seiloffon, dydyn ni ddim yn gwahaniaethu – rydyn ni eisiau clywed gennych chi!

 

SUT I WNEUD CAIS

Os oes gennych freuddwyd, ac angen ychydig o help i  ganfod eich ffordd ym myd y celfyddydau, llenwch ffurflen gais heddiw. 

Ymestyn y cyfnod ymgeisio tan dydd Sul 7fed Ebrill 2024

 

 

 

Neu efallai eich bod yn adnabod rhywun sydd ag angerdd am ddawnsio bale, fideograffeg, celfyddyd perfformio neu actio. Rhowch wybod iddyn nhw a helpwch nhw ar y ffordd i lwyddiant!

“Daliwch ati i freuddwydio a pheidiwch byth â rhoi’r gorau iddi” Abigail Goswell 2019.

 

MORE ABOUT ABIGAIL

MORE ABOUT THE THEATRE