Close

Ni allem fod yma heb gefnogaeth ein cymuned wych.

Feature Photograph by Karel Jasper

Fel theatr gymunedol fach, rydym yn dibynnu ar haelioni rhoddwyr i helpu i ategu’r incwm a gawn o werthu tocynnau.

Os gallwch roi rhodd, ni waeth pa mor fach, rydym yn addo y caiff ei ddefnyddio i’r defnydd gorau posibl – boed hynny i gefnogi prosiectau creadigol penodol, i gynnal a gwella’r adeilad, neu i dalu ein staff. Mewn cyfnod heriol fel hwn, mae angen yr holl gymorth y gallwn ei gael!

Donations

Opsiwn 1

 

Rhoddion

 

Bydd unrhyw gymorth drwy roddion yn help enfawr i’n theatr ac yn ein helpu i gynnal costau wrth symud ymlaen yn y cyfnod ansicr hwn.

Associate Membership

Opsiwn 2

 

Aelodaeth Gyswllt

Mae ein Cynllun Aelodaeth Gyswllt wedi ein helpu i godi dros £5,000 ers lansio dros flwyddyn yn ôl. Rydym yn croesawu’r holl Aelodau Cyswllt presennol i adnewyddu eu rhoddion.

Become a Friend of Theatr Gwaun

Opsiwn 3

 

Dewch yn Gyfaill i Theatr Gwaun

Mae Cyfeillion Theatr Gwaun yn cael gostyngiadau ar brisiau tocynnau am y flwyddyn gyfan a gan nad ydym ar agor ar hyn o bryd, bydd yr holl aelodaeth a gyflwynir yn ystod y cyfnod hwn yn dechrau ar ddyddiad ein hailagor.

Vouchers

Opsiwn 4

Prynwch DALEB i’w defnyddio yn y dyfodol.

 

CODWCH YMWYBYDDIAETH YMHLITH TEULU A FFRINDIAU AM Y DDAU OPSIWN CODI ARIAN.

 

MAE ANGEN EICH HELP ARNOM!