Close

NTL PRESENT LAUGHTER

NTL PRESENT LAUGHTER (PG)

Present Laughter by Noël Coward

The multi award-winning production of Noël Coward’s provocative comedy featuring Andrew Scott (Vanya, Fleabag) returns to the big screen.

As he prepares to embark on an overseas tour, star actor Garry Essendine’s colourful life is in danger of spiralling out of control. Engulfed by an escalating identity crisis as his many and various relationships compete for his attention, Garry’s few remaining days at home are a chaotic whirlwind of love, sex, panic and soul-searching.

Filmed live from The Old Vic in London during a sold out run in 2019, Matthew Warchus (Matilda The Musical) directs this giddy and surprisingly modern reflection on fame, desire and loneliness.

Present Laughter gan Noël Coward

Mae’r cynhyrchiad arobryn o gomedi bryfoclyd Noël Coward sy’n cynnwys Andrew Scott (Vanya, Fleabag) yn dychwelyd i’r sgrin fawr.

Wrth iddo baratoi i fynd ar daith dramor, mae bywyd lliwgar yr actor seren Garry Essendine mewn perygl o fynd allan o reolaeth. Wedi’i lyncu gan argyfwng hunaniaeth cynyddol wrth i’w berthnasoedd niferus ac amrywiol gystadlu am ei sylw, mae’r ychydig ddyddiau sy’n weddill o Garry gartref yn gorwynt anhrefnus o gariad, rhyw, panig a chwilio’r enaid.

Wedi’i ffilmio’n fyw o The Old Vic yn Llundain yn ystod rhediad y gwerthwyd pob tocyn iddo yn 2019, Matthew Warchus (Matilda The Musical) sy’n cyfarwyddo’r myfyrdod hynod o fodern hwn ar enwogrwydd, awydd ac unigrwydd.