Close

MAMMA MIA! ABBAGWAUN FEST

MAMMA MIA! ABBAGWAUN FEST (PG)

Director: Phyllida Lloyd/USA/UK/Germany/2008/109mins

The story of bride-to-be, Sophie who finds out that any one of three men could be her father in this lively ABBA inspired story, which takes place on a Greek island.

Unbeknown to her mother, Donna Sheridan, she extends an invitation to the wedding to all three men.  In the meantime, Donna has recruited her two best friends, Tanya Wilkinson and Rosie Mulligan to be her backup vocalists. The plot serves as a background for a wealth of ABBA songs. 

Starring a star studded cast – Meryl Streep, Christine Baranski and Dame Julie Walters, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard and Colin Firth. 

Cyfarwyddwr: Phyllida Lloyd/USA/UK/Germany/2008/109munud

Stori’r darpar briodferch, Sophie sy’n darganfod y gallai unrhyw un o dri dyn fod yn dad iddi yn y stori fywiog hon a ysbrydolwyd gan ABBA, sy’n digwydd ar ynys Roegaidd. 

Yn ddiarwybod i’w mam, Donna Sheridan, mae’n estyn gwahoddiad i’r briodas i’r tri dyn. Yn y cyfamser, mae Donna wedi recriwtio ei dau ffrind gorau, Tanya Wilkinson a Rosie Mulligan i fod yn gantorion wrth gefn iddi. Mae’r plot yn gefndir i gyfoeth o ganeuon ABBA.

Yn serennu cast llawn sêr – Meryl Streep, Christine Baranski a’r Fonesig Julie Walters, Amanda Seyfriend, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard a Colin Firth.