Close

EIN HANES: A EUROPEAN JOURNEY

A European Journey: From Prague to Budapest

Speaker: Edward Perkins O.B.E.

This talk explores the culture and history of important cities in the heart of Europe, travelling mostly by water along the Donaukanal (Danuble Canal) and River Danube. 

Some names will be very familiar to us, like Nuremberg and Vienna, others less so, like Regensburg, where the speaker learnt German over 60 years ago, and Passau, with the largest cathedral organ in the world.

Save the next Ein Hanes date: Wednesday 11th September 2024 6:00pm

Taith Ewropeaidd: O Prague i Budapest

Siaradwr: Edward Perkins O.B.E.

Mae’r sgwrs hon yn archwilio diwylliant a hanes dinasoedd pwysig yng nghanol Ewrop, gan deithio’n bennaf ar ddŵr ar hyd y Donaukanal (Camlas Danuble) ac Afon Donaw.

Bydd rhai enwau yn gyfarwydd iawn i ni, fel Nuremberg a Vienna, eraill yn llai felly, fel Regensburg, lle dysgodd y siaradwr Almaeneg dros 60 mlynedd yn ôl, a Passau, gyda’r organ gadeirlan fwyaf yn y byd.

Arbedwch y dyddiad Ein Hanes nesaf: Dydd Mercher 11fed Medi 2024 6:00yh