Close

Ancient Connections – Film Screening Night

Ancient Connections – Film Screening Night

Free event, everyone welcome

As Ancient Connections draws to a close after four years of events and activity in Pembrokeshire and Wexford, join us to view some of the wonderful films that have emerged from the project on the big screen. These include The Tales Between Us, an animation film created by children from both sides of the Irish Sea; Pererin Wyf, exploring diaspora identity and the songs that call you home, and Creative Camino, a documentary that tracks four artists who joined the trailblazing first guided walk on the new pilgrim route, the Wexford-Pembrokeshire Pilgrim Way.

Digwyddiad am ddim, croeso i bawb wrth i Ancient Connections ddirwyn i ben ar ôl pedair blynedd o ddigwyddiadau a gweithgarwch yn Sir Benfro a Wexford, ymunwch â ni i weld rhai o’r ffilmiau gwych sydd wedi deillio o’r prosiect ar y sgrin fawr. Mae’r rhain yn cynnwys The Tales Between Us, ffilm animeiddio a grëwyd gan blant o’r ddwy ochr i Fôr Iwerddon; Pererin Wyf, sy’n archwilio hunaniaeth alltud a’r caneuon sy’n eich galw gartref, a Creative Camino, rhaglen ddogfen sy’n olrhain pedwar artist a ymunodd â’r daith dywys gyntaf arloesol ar y llwybr pererinion newydd, Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro.