Close

EIN HANES STORY OF STACKPOLE

EIN HANES STORY OF STACKPOLE

The Story of the Stackpole Estate

Speaker: Gareth Mills

The Stackpole Estate in South Pembrokeshire includes the site of Stackpole Court, a magnificent 18th century stately home, sadly demolished after WWII. 

This talk explores the evolution of the estate under its various owners, particularly the Campbells of Cawdor, one of the most important and wealthiest families in Great Britain during the 19th century.

Stori Stad Ystagbwll

Siaradwr: Gareth Mills

Mae Ystâd Ystagbwll yn Ne Sir Benfro yn cynnwys safle Stagbwll Court, plasty godidog o’r 18fed ganrif, a ddymchwelwyd yn anffodus ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Mae’r sgwrs hon yn archwilio esblygiad yr ystâd o dan ei pherchnogion amrywiol, yn enwedig teulu Campbell o Cawdor, un o deuluoedd pwysicaf a mwyaf cyfoethog yn Prydain yn ystod y 19eg ganrif.

Events

June 12, 2024
6:00 pm