Mid Wales Opera: Mrs Peachum’s Guide to Love & Marriage

0 Posted by - October 1, 2019 - Music, Theatre

Mid Wales Opera: Mrs Peachum’s Guide to Love & Marriage

Screening on Thursday 5th December

Book Tickets

MWO’s SmallStages team romps onto stage with a radical reworking of John Gay’s 1728 work The Beggar’s Opera. Join Mrs Peachum, her daughter Polly and the Beggar himself in their bawdy, ballsy take on relationships and the relative virtues of virginity. 

Horrified to learn of Polly’s illicit marriage to an errant highwayman, Mrs P contrives to get the rascal hanged so Polly can claim the reward. Loyalty and love are put to the test as murder, rage and fury drive this rumbustious tragicomedy towards its conclusion. Will things really be left so unhappily and will Polly remain true to her man and abandon her mother to the lure of London Gin?

MWO are delighted to premiere this new one act opera, adapted by Richard Studer, in a new musical version by Jonathan Lyness, accompanied by MWO’s SmallStages Ensemble of four musicians and starring Northern Irish mezzo Carolyn Dobbin as Mrs Peachum and Welsh soprano Alys Mererid Roberts as her feckless daughter.

 

Prancia tîm LlwyfannauLlai OCC yn ôl ar y llwyfan gydag ailwampiad radical o waith John Gay o 1728, The Beggar’s Opera. Ymunwch â Mrs Peachum, Polly ei merch a’r Cardotyn yn eu dehongliad beiddgar o berthnasau a rhinweddau cymharol gwyryfdod. 

Yn ei dychryn ynglŷn â phriodas anghyfreithlon Polly gyda lleidr pen ffordd, ceisia Mrs P drefnu bod y dihiryn yn cael ei grogi a bod Polly’n hawlio’r wobr. Caiff ffyddlondeb a chariad eu rhoi ar brawf wrth i fwrdwr a chynddaredd ddod â’r gomedi drasig a chyffrous hon i’w chasgliad. A fydd Polly’n aros yn ffyddlon i’w chariad ac yn cefnu ar ei mam â’i jin?

Mae’n bleser gan OCC berfformio’r opera un act hon, wedi’i haddasu gan Richard Studer, mewn fersiwn gerddorol newydd gan Jonathan Lyness, am y tro cyntaf. Daw cyfeiliant gan Ensemble LlwyfannauLlai o bedwar cerddor, y mezzo soprano o Ogledd Iwerddon, Carolyn Dobbin yw Mrs Peachum a’r soprano Gymreig Alys Mererid Roberts yw ei merch ddi-glem.