Close

Rhagor o berfformiadau byw, amrywiaeth o ddigwyddiadau nodwedd yn ystod y dydd, dewis gwych o ffilmiau – i gyd yn cael eu gyrru a’u creu gan y bobl yn y gymuned. 

Rhagofalon Covid

Rydym yn adolygu ein rhagofalon Covid yn gyson er mwyn sicrhau diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr. Ar hyn o bryd rydym yn gofyn i bawb wisgo masg bob amser ac eithrio pan fyddant yn eistedd, a chadw pellter rhesymol oddi wrth ei gilydd gymaint â phosibl. Mae ein system archebu wedi’i ffurfweddu i gadw sedd wag rhwng pob grŵp o ymwelwyr. Mae ein hasesiad risg Covid ar gael i’w archwilio ar gais.

 

 

 

O 15 Tachwedd ymlaen, bydd gofyn i ymwelwyr â sinemâu a theatrau gynhyrchu Pàs Covid (naill ai ar ffôn clyfar neu ar ffurf brintiedig). Gallwch gael gwybodaeth a gwneud cais am bàs Covid YMA neu drwy ffonio 0300 303 5667. Nid ydym am orfod troi unrhyw un i ffwrdd, ond bydd yn rhaid i ni ddilyn y rheolau fel y maent yn berthnasol i ni.

You bring the talent – We’ll bring the support!

If you’ve got a passion for the arts, live in Pembrokeshire and are aged 16-25 then we can help you fulfil your dreams!

Application deadline: 30th June 2022
Dyddiad cau: 30ain Mehefin 2022

Beth sy’n digwydd yn Theatr Gwaun

Gorffennaf

 • Action
 • Sci-Fi
Jurassic World Dominion

Gorffennaf 2, 2022
11:00 am

 • Action
 • Sci-Fi
Jurassic World Dominion

Gorffennaf 3, 2022
7:30 pm

 • Drama
 • Mystery

Gorffennaf 4, 2022
11:00 am

 • Action
 • Sci-Fi
Jurassic World Dominion

Gorffennaf 4, 2022
2:00 pm

 • Drama
 • Mystery

Gorffennaf 7, 2022
7:30 pm

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 8, 2022
7:30 pm

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 9, 2022
11:00 am

 • Comedy
 • Drama

Gorffennaf 9, 2022
7:30 pm

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 10, 2022
2:00 pm

 • Comedy
 • Drama

Gorffennaf 10, 2022
7:30 pm

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 11, 2022
7:30 pm

 • Fishguard Film Society

Gorffennaf 14, 2022
7:30 pm

 • Drama
 • Musical

Gorffennaf 15, 2022
7:30 pm

 • Adventure
 • Family

Gorffennaf 16, 2022
11:00 am

 • Drama
 • Musical

Gorffennaf 16, 2022
7:30 pm

 • Adventure
 • Family

Gorffennaf 17, 2022
2:00 pm

 • Drama
 • Musical

Gorffennaf 17, 2022
7:30 pm

 • Drama
 • Musical

Gorffennaf 18, 2022
11:00 am

 • National Theatre
Prima Facie

Gorffennaf 21, 2022
7:00 pm

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 22, 2022
7:30 pm

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 23, 2022
11:00 am

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 24, 2022
6:00 pm

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 25, 2022
2:00 pm

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 26, 2022
2:00 pm

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 27, 2022
11:00 am

 • Adventure
 • Comedy

Gorffennaf 28, 2022
7:30 pm

 • Comedy

Gorffennaf 29, 2022
2:00 pm

 • Action
 • Adventure

Gorffennaf 29, 2022
7:30 pm

 • Action
 • Adventure

Gorffennaf 30, 2022
11:00 am

 • Comedy

Gorffennaf 30, 2022
7:30 pm

 • Action
 • Adventure

Gorffennaf 31, 2022
7:30 pm

Awst

 • Comedy

Awst 1, 2022
11:00 am

 • Action
 • Adventure

Awst 1, 2022
2:00 pm

 • Action
 • Adventure

Awst 2, 2022
7:30 pm

Ymunwch â’n Panel Ffilmiau Cymunedol! Cyfrannwch eich syniadau a’ch awgrymiadau!

Newyddion ac eitemau o ddiddordeb