Phil Cooper a Dan Thomas

0 Posted by - May 14, 2017 - comedy

Sioeau Comedi Arbennig

SIOE CYMRAEG ! / WELSH LANGUAGE SHOW !

Phil Cooper a Dan Thomas

17/06/17 –  8pm

Archebwch Tocynnau YMA

Dan Thomas

Wrth i ni fyw trwy oes terroristiaeth mae Dan Thomas yn cyflwyno sioe gomedi am ei fagwraeth ….gan terroristiaid. Tra roedd plant eraill yn cael eu twcio mewn i’w gwelyau i gyfeiliant hwiangerddi a storiau tylwyth teg, cadwyd Dan Thomas ar ddihun tan yr oriau man gan polemics ei fam am gyfiawnhad moesol llofruddiaeth gwleidyddol a rol hanfodol militia arfog. Roedd rhieni Dan yn aelodau o’r Free Wales Army. Dyma sioe gomedi am fagwraeth lle nad oedd cyfaddawdu yn opsiwn.

Phil Cooper

Mae Phil Cooper yn lais unigryw o’r Rhondda, ond yn bwysicach na hyn, mae’n lais unigryw o fyd comedi. Mae’r sioe yma’n gyfuniad o oreuon ei ddwy sioe Caeredin flaenorol yn ogystal ag uchafbwyntiau ei sioe Caeredin llynedd (“Manic Pixie Dream Boy”).

 (English)

Dan Thomas

Dan Thomas presents a stand up show about his upbringing…..by terrorists. While other children were being tucked up in bed with a bedtime stories  and nursery rhymes, Dan was kept wide awake by his Mam’s polemics about the moral justification of political assassination and the crucial role of an armed militia. Dan’s parents were members of the Free Wales Army and this is a story about an upbringing where compromise was not an option.

 

Phil Cooper

Phil Cooper is a unique comedy voice from Rhondda, and yet he doesn’t feel properly Welsh – he can’t sing, wanted to be a wrestler not a rugby player and he has never committed fraud with public money. This performance features the highlights from his three previous Edinburgh shows

Phil COOPER and Dan THOMAS