A Spanish Hour (L’heure espagnole)

0 Posted by - September 30, 2018 - Event, Music, Theatre

Mid Wales Opera present

A Spanish Hour (L’heure espagnole)

For tickets click HERE

Autumn 2018 sees MWO back on the road with the company’s second SmallStages tour, Ravel’s exhilarating one-act bedroom farce, A Spanish Hour (L’heure espagnole). We’re returning to some favourite spots from our tour of Walton’s The Bear in 2017, as well as a host of new places we’re longing to explore.

First performed in Paris in 1911, L’heure espagnole is set in a clock shop in Toledo, central Spain. It follows the fortunes of Torquemada, the hardworking clockmaker, as, during the course of one hot afternoon, his young wife Concepción negotiates her way through her collection of ridiculous lovers. Ravel’s music is bursting with hummable melodies, lively habanera dances and other Spanish folk song elements to get audiences buzzing.

This is opera for everyone – featuring an outstanding cast of five young singers as well as four brilliant musicians, performing a new English translation by our Artistic Director Richard Studer and a new arrangement of Ravel’s exotic score created by our Music Director Jonathan Lyness.

Yn hydref 2018 gwelir OCC yn ôl ar daith gydag ail gynhyrchiad LlwyfannauLlai y cwmni, ffars ystafell wely un act llawn bywyd gan Ravel, L’heure espagnole. Byddwn yn dychwelyd i rai o’r lleoliadau y gwnaethom eu mwynhau ar daith The Bear Walton yn 2017, yn ogystal â nifer o leoliadau newydd yr ydym yn ysu i’w gweld.

Perfformiwyd L’heure espagnole am y tro cyntaf ym Mharis yn 1911 ac mae’r opera wedi ei gosod mewn siop glociau yn Toledo, canol Sbaen. Dilynir ffawd Torquemada, y clociwr gweithgar wrth i’w wraig, Concepción, yn ystod un prynhawn poeth, weithio ei ffordd drwy ei chasgliad o gariadon ynfyd. Mae cerddoriaeth Ravel yn llawn alawon bachog, dawnsfeydd habanera bywiog ac elfennau eraill o ganeuon gwerin Sbaeneg a fydd yn cyffroi cynulleidfaoedd.

Mae hon yn opera i bawb – yn llawn cast rhagorol o bum canwr ifanc yn ogystal â phedwar cerddor gwych, yn perfformio cyfieithiad Saesneg newydd gan ein Cyfarwyddwr Artistig Richard Studer a threfniant newydd o sgôr egsotig Ravel a grëwyd gan ein Cyfarwyddwr Cerdd, Jonathan Lyness.

Press quotes

The critics’ verdict on our Autumn 2017 SmallStages tour of Walton’s The Bear:-

 “Definitely worth going out of your way to see.” Rian Evans in The Guardian.

4 stars – “The gags fly fast, furious and vodka-soaked” Stephanie Power in The Stage

Barn y beirniaid ar daith LlwyfannauLlai hydref 2017 o The Bear Walton:-

 “Yn bendant yn werth mynd allan o’ch ffordd i’w gweld.” Rian Evans yn The Guardian.

4 seren – “Mae’r jôcs yn llifo, mewn hyrddiau sy’n diferu o fodca” Stephanie Power yn The Stage